KURUMLAR VERGİSİ BEYAN DÖNEMİ BAŞLADI (1 NİSAN – 30 NİSAN)

1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyanname verme süresi 1 Nisan 2019 tarihinde başlamıştır.

Mükelleflerimiz beyannamelerini 1 – 30 Nisan 2019 tarihleri arasında www.gib.gov.tr aracılığıylahttps://ebeyanname.gib.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda verebilirler.
Hesaplanan Kurumlar Vergisi, Nisan ayının sonuna kadar anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenebilir.

İdem