VERGİ

* Vergi Danışmanlığı
* Tam Tasdik
* Dolaylı Vergiler (KDV,ÖTV)
* Transfer Fiyatlandırması
* AR-GE ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
* Yatırım Teşvikleri
* Kurumsal Yeniden Yapılandırma
* Vergi İncelemeleri ve Uyuşmazlıkları
* Hukuk Danışmanlığı