19 Haziran 2019

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi hakkında genel tebliğ 1 Haziran 2019 tarih ve  30791 sayılı resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 1- Yeminli mali müşavirlik […]
19 Haziran 2019

Sanayi Sicil Belgesini Haiz İşletmelere ve İhracatçı Birliklerine Üye Olan İhracatçılara Yapılan Döviz Satışlarında BSMV Uygulanmıyor

11.8.1989tarihli ve20249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TÜRK PARASI KIYMETİNİKORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR’da“Döviz (kambiyo):dahil yabancıödemeyi sağlayan her nev’i hesap, belge ve vasıtaları,” olarak tanımlanmıştır.6802 sayılı Gider […]
2 Nisan 2019

Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladı (1 Nisan – 30 Nisan)

1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyanname verme süresi 1 Nisan 2019 tarihinde başlamıştır. Mükelleflerimiz beyannamelerini 1 – 30 Nisan […]
14 Mart 2019

UÇAK VE UÇAK SİMÜLATÖRLERİNDE AMORTİSMAN SÜRESİ 10’DAN 25 YILA ÇIKARILDI

11.03.2019/67-1 UÇAK VE UÇAK SİMÜLATÖRLERİNDE AMORTİSMAN SÜRESİ 10’DAN 25 YILA ÇIKARILDI ÖZET : 506 sıra No.lu VUK Genel Tebliği amortisman oranlarının belirlendiği 333 sıra No.lu VUK […]
14 Mart 2019

Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanan Mükelleflerin Dikkatine

ESKİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANAN MÜKELLEFLERİMİZİN DİKKATİNE 08.03.2019 Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, eski nesil ÖKC’lerin hurdaya ayrılması ve kayıtlardan silinmesine yönelik iş ve işlemler hakkında […]