19 Haziran 2019

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi hakkında genel tebliğ 1 Haziran 2019 tarih ve  30791 sayılı resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 1- Yeminli mali müşavirlik […]
19 Haziran 2019

Sanayi Sicil Belgesini Haiz İşletmelere ve İhracatçı Birliklerine Üye Olan İhracatçılara Yapılan Döviz Satışlarında BSMV Uygulanmıyor

11.8.1989tarihli ve20249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TÜRK PARASI KIYMETİNİKORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR’da“Döviz (kambiyo):dahil yabancıödemeyi sağlayan her nev’i hesap, belge ve vasıtaları,” olarak tanımlanmıştır.6802 sayılı Gider […]