TAHA

TAHA MUHASEBE & MÜŞAVİRLİK

TAHA MUHASEBE & MÜŞAVİRLİK

2007 yılında S.M.M.M Nejmettin Ünal tarafından kurulmuştur. Kısa sürede yaklaşık otuza yakın kurumsal ve çok uluslu şirket ile muhasebe, danışmanlık ve müşavirlik alanında çalışmaya başlamıştır. Yurtdışı tecrübemiz Kuzey Irak ile başlamış, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile devam etmektedir. Ayrıca İstanbul’da muhasebe, danışmanlık ve müşavirlik alanında mükelleflerimize hizmet vermekteyiz.FAALİYET ALANLARIMIZ

DENETİM

Finansal Tabloların Denetimi
Uygunluk Denetimleri
Özel Amaçlı Denetimler
Üzerinde Mutabık Kalınan Yöntemler
İç Denetim
Bilgi Sistemleri Denetimi

DEVAM

VERGİ

Vergi Danışmanlığı
Tam Tasdik
Dolaylı Vergiler (KDV,ÖTV)
Transfer Fiyatlandırması
AR-GE ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Yatırım Teşvikleri
Kurumsal Yeniden Yapılandırma
Vergi İncelemeleri ve Uyuşmazlıkları
Hukuk Danışmanlığı

DEVAM

MUHASEBE VE RAPORLAMA

Muhasebe
Vergi Beyanname ve Bildirimleri
Bordro Hizmetleri ve SGK Bildirimleri
Yönetim Raporlamaları
Muhasebe Sistemleri Danışmanlığı

DEVAM

DANIŞMANLIK

Turizm Danışmanlığı
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik
Kurumsal Finansman
Değerleme Hizmetleri
Risk Danışmanlığı
İç Denetim
Usulsüzlük ve Hile Denetimi
Yönetim Danışmanlığı
Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri

DEVAM

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi hakkında genel tebliğ 1 Haziran 2019 tarih ve  30791 sayılı resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

DEVAM

KURUMLAR VERGİSİ BEYAN DÖNEMİ BAŞLADI (1 NİSAN – 30 NİSAN)

1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyanname verme süresi 1 Nisan 2019 tarihinde başlamıştır.

DEVAM

SANAYİ SİCİL BELGESİNİ HAİZ İŞLETMELERE VE İHRACATÇI BİRLİKLERİNE ÜYE OLAN İHRACATÇILARA YAPILAN DÖVİZ SATIŞLARINDA BSMV UYGULANMIYOR

11.8.1989tarihli ve20249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TÜRK PARASI KIYMETİNİKORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR’da“Döviz (kambiyo):dahil yabancıödemeyi sağlayan her nev’i hesap, belge ve vasıtaları,” olarak tanımlanmıştır.

DEVAM

UÇAK VE UÇAK SİMÜLATÖRLERİNDE AMORTİSMAN SÜRESİ 10’DAN 25 YILA ÇIKARILDI

506 sıra No.lu VUK Genel Tebliği amortisman oranlarının belirlendiği 333 sıra No.lu VUK Genel tebliğinde değişiklik yapılarak uçak ve uçak simülatörlerinde yıllık amortisman oranı %10’dan 4’e indirilirken, amortisman süresi de 10 yıldan 25 yıla çıkarıldı. Buna karşılık helikopterlerin amortisman oran ve süresinde değişiklik yapılmadı...

DEVAM

- Bizi Instagram'dan Takip Edin @idem -